C

Previous Next

Foto 1/2

Përshkrim

Prerja tërthore e brinakes C, të dy flanxhat e përforcuara.

Dokumentet që i përshtaten

Për këtë produkt nuk ka në dispozicion softuer pë shkarkim

Prerja tërthore e brinakes C, të dy flanxhat e përforcuara.
Vërejtje: të gjitha vlerat e kalkuluara sipas kodit suedez STBK-N5.
 
Tip: C70 (HU, SE)
Trashësia mm: 0.70, 1.00, 1.50
a: 47.00
b: 41.00
h: 70.00
leff [104 mm4]: 7.0, 12.8, 20.6
lbr (104 mm4]: 8.9, 13.7, 20.6
Weff [10³ mm³]: 1.69, 3.42, 5.80
VRD  kN: 3.6, 13.5, 23.3
Reakcioni i lejuar i mbështetjes:(L=55 mm)
Mbështetja në mes: 2.2, 4.9, 6.9
Mbështetja në fund: 1.1, 2.4, 3.4
Md [kNm]: 0.59, 1.20,  2.03
 
Tip: C100 (HU, SE)
Trashësia mm: 1.00, 1.20, 1.50, 2.00
a: 47.00
b: 41.00
h: 100.00
leff [104 mm4]: 28.7, 37.6, 48.4, 63.7
lbr (104 mm4]: 31.7, 38.2, 48.4, 63.7
Weff [10³ mm³]: 5.28, 7.36, 9.61, 12.72
VRD  kN: 9.5, 15.3, 24.2, 43.8
Reakcioni i lejuar i mbështetjes (L=55 mm)
Mbështetja në mes: 5.1, 7.2, 10.7, 18.0
Mbështetja në fund: 2.6, 3.6, 5.4, 9.0
Md [kNm]: 1.85, 2.58, 3.36, 4.45
 
Tip: C120 (HU, SE)
Trashësia mm: 1.00, 1.20, 1.50, 2.00
a: 47.00
b: 41.00
h: 120.00
leff [104 mm4]: 42.7, 56.3, 74.2, 98.0
lbr [104 mm4]: 48.5, 58.5, 74.2, 98.0
Weff [10³ mm³]: 6.41, 9.00, 12.28, 16.28
VRD kN: 7.9, 14.1, 24.2 and 43.8
Reakcioni i lejuar i mbështetjes (L=55 mm)
Mbështetja në mes: 5.1, 7.2, 10.7, 18.0
Mbështetja në fund: 2.6, 3.6, 5.4, 9.0
Md [kNm]: 2.24, 3.15, 4.30, 5.70
 
Tip: C150 (HU, SE)
Trashësia mm: 1.00, 1.20, 1.50, 2.00 and 2.50
a: 47.00
b: 41.00
h: 150.00
leff [104 mm4]: 69,5, 91.9, 123, 166 and 211.9
lbr [104 mm4]: 82.1, 99.1, 126, 166 and 211.9
Weff [10³ mm³]: 8.13, 11.39, 15.94, 22.11 and 28.08
V RD kN: 46.3, 11.3, 22.4, 43.8 and 69.1
Reakcioni i lejuar i mbështetjes(L=55 mm)
Mbështetja në fund: 5.1, 7.2, 10.7, 18.0 and 26.3
End support: 2.6, 3.6, 5.4, 9.0 and 13.1
Md [kNm]: 2.85, 3.99, 5.58, 7.74, 9.83
 
Tip: C200 (SE)
Trashësia mm: 1.00, 1.20, 1.50, 2.00
a: 47.00
b: 41.00
h: 200.00
leff [104 mm4]: 130, 173, 232, 325
lbr [104 mm4]: 163, 197, 251, 333
Weff [10³ mm³]: 11.04, 15.45, 21.58, 31.61
V RD kN: 4.7, 8.5, 16.8 and 41.0
Reakcioni i lejuar i mbështetjes (L=55 mm)
Mbështetja në fund: 2.6, 3.6, 5.4, 9.0
Md [kNm]: 3.86, 5.41, 7.55, 11.06
 
Tip: C200 (HU)
Trashësia mm: 1.00, 1.20, 1.50,&nb