ESNU

Përshkrim

To terminate an inlet duct.

Mesh size 10 × 10 mm.

Dokumentet që i përshtaten

1 Softueri

Kontakt

Lindab Ventilation A/S

Marine

+45 73 23 23 23

Dokumentet që i përshtaten