FBLDFSL

Përshkrim

Multiple layer acoustically perforated inner core covered with a PE sleeve, insulated with fibreglass, covered by a multiple layer outer jacket.

Dokumentet që i përshtaten

Për këtë produkt nuk ka në dispozicion softuer pë shkarkim