FDBL

Përshkrim

Flexible duct band lock

A flip-up lock for the flexible duct band FDB.

Material:

Locking mechanism – Stainless (SS) steel UNI X 8 CR17 - DIN 14010 (W2) - AISI 430

Screw – Galvanized steel

Dokumentet që i përshtaten

Për këtë produkt nuk ka në dispozicion softuer pë shkarkim