FDFI

Përshkrim

Multiple layer Al/PET sleeve encapsulating fiber glass insulation with inner PE sleeve.

Classifications

M1 - CSTB

Dokumentet që i përshtaten

Për këtë produkt nuk ka në dispozicion softuer pë shkarkim