FIBLD

Përshkrim

Multiple layer inner core insulated with fibreglass, covered by a multiple layer outer jacket.

Dokumentet që i përshtaten

Për këtë produkt nuk ka në dispozicion softuer pë shkarkim