FLD

Përshkrim

Multiple layer product made up of aluminium/PET laminate formed into a flexible duct supported by a bronze coated wire helix.

Classifications

M1 - CSTB

Dokumentet që i përshtaten

Për këtë produkt nuk ka në dispozicion softuer pë shkarkim