FVA

Përshkrim

Flexible duct connector minimize sound and vibrations between the air handling unit / fan and the ductwork and fits both rectangular and circular applications.

Dokumentet që i përshtaten

Për këtë produkt nuk ka në dispozicion softuer pë shkarkim