GMATTA GKUDDE

Përshkrim

Anti-vibration mat

Plain rubber mat, 10 or 25 mm thickness with 60 shore, or ribbed mat, designed for vibration damping, 8 mm thickness with 50 shore.

Dokumentet që i përshtaten

Për këtë produkt nuk ka në dispozicion softuer pë shkarkim