KFK

Previous Next

Foto 1/2

Përshkrim

Mbajtës i ullukut horizontal. Për montim në dërrasa ballore të strehës.

Dokumentet që i përshtaten

Për këtë produkt nuk ka në dispozicion softuer pë shkarkim

​Dim:

​100,

​125

dhe 150

Sipas SS-EN 1462 Klasa A-H