Lindab sisteme mbulimi për sallat me skelet betoni të përforcuar

Previous Next

Foto 1/4

Përshkrim

Sisteme mbulimi për sallat me skelet betoni të përforcuar
 
Me përdorimin e produkteve  të llamarinës dhe trarëve të lehtë të prodhuar dhe tregtuar nga LINDAB mund të projektohen dhe ndërtohen sisteme mbulimi shumë të mira nga ana ekonomike dhe teknike, për ndërtesa dhe salla me skelet të parafabrikuar apo prej betoni të përforcuar.
Për sallat me skelet betoni të përforcuar zakonisht mund të përdoren sistemet dytësore dhe veshëse që vijojnë:
Mbulim me brinake Z dhe llamarinë trapezoidale (me termoizolim me një ose dy shtresa), në çatitë me pjerrësi të paktën 10%,;
Mbulim me brinake Z dhe panelet senduiç, në çatitë me pjerrësi të paktën 7%;
Mbulim me llamarinë trapezoidale të butë, me profile të larta, edhe me pjerrësi minimale (3%).
Në vartësi të nevojave funksionale, teknike dhe estetike, mund të zgjidhen lehtë realizimet teknike më të mira dhe më ekonomike.
 
Për informacione teknike të mëtejshme mbi sistemet LINDAB të pavijoneve me skelet betoni të përforcuar dhe sistemet e tjera LINDAB të integruara, për aksesorët dhe informacione të programit ju lutemi vizitoni portalin e Planifikimit LINDAB.