Lindab SRP Click çati me llamarinë me tegela të parapregaditur

Previous Next

Foto 1/4

Përshkrim

Lindab SRP Click, çati me llamarinë me tegela të parapregaditur


Llamarina për çati LINDAB Srp click është një produkt i ri, për mbulesa të rrafshta, përveç llamarinës tradicionale të çelikut të "butë" PLX, që mund të paloset me tegela në vendin e montimit. Produktet për mbulim Srp click janë mbulesa të prodhuara në seri, prej llamarinës së fortë të galvanizuar, me tegela të përgaditura paraprakisht, të cilat nga njëra anë sigurojnë forcë mbajtëse të lartë dhe qëndrueshmëri dhe nga ana tjetër, në sajë  të sistemit klik (click) montimin e bëjnë më të lehtë dhe të shpejtë, duke ofruar një mbulesë çatie estetike. Për çatitë me forma të thjeshta, me pak thyerje dhe me shumë sipërfaqe të rrafshta, është një mënyrë mbulimi shumë ekonomike.
Hidroizolimi i strukturave të çative që përgatiten me profilin Srp, bëhet me një mushama katrani të shtruar nën të dhe duke respektuar këndin e duhur të pjerrësive.
Përsa i përket shtresave, ka 3 lloj veshjesh (LINDAB Classic, LINDAB Premium dhe LINDAB Elite) dhe 17 ngjyra të ndryshme për të zgjedhur. Lëvizjet që pasojnë nga bymimi, SPR click i përballon nëpërmjet hapsirave ovale në nyjet e bashkimit. Profilet e palosur të çative të rrafshta i  përshtaten veçanërisht mirë ndërtesave moderne dhe atyre të stilit skandinav.
Materiali  përdoret në përgjithësi për një çati me pjerrësi të paktën 14 gradë, me kufizime strukturore, por mund të përdoret gjithashtu edhe për mbulim çatie me pjerrësi 7 gradë.
Produktin tonë SRP Click e prodhojmë me dy lloje të lartësisë së profilit , për të përmbushur gamën e gjerë të nevojave të konsumatorëve.

Lartësi profili: 25 mm dhe 38 mm
Dy lartësitë e tegelave dhe distanca ndërmjet tyre ofrojnë një estetikë pak të ndryshme në çatinë e përfunduar,  projektuesit dhe konsumatorët mund të zgjedhin atë që i përputhet më mirë shijes së tyre.

Dukja e profilit: Normal dhe Design (DN)

  • SRP Click Normal
    Profili i rrafshtë SRP Click Normal mund të përdoret gjithashtu edhe për çati me pjerrësi të ulët, deri në 7 gradë, natyrisht, duke pasur parasysh kushtet e realizimit në udhëzuesin e projektimit LINDAB, ose edhe për çatitë nga 14 deri në 20 gradë. Në çdo rast, rekomandohet vendosja e vazhdueshme e dërrasave strukturore nën çati.
    Mbulesa SRP Click mund të zgjidhet me veshje dhe ngjyra të shumta; informacion mbi veshjet dhe ngjyrat e produktit në faqen e mëposhtme: SRP
  • SRP Click Design
    Profili i sheshtë me tegela SRP Click Design ndryshon nga SRP Click Normal, vetëm se ndërmjet dy tegelave ka të profilizuar dy seksione më të vogla, të cilat, sipërfaqes së sheshtë të çatisë, i japin një dizajn unik, të veçantë, gjeometrik. Përveç dallimit estetik karakteristikë tjetër teknike e rëndësishme është fakti se në sajë të shtesës së punimit në profil, llamarina fiton ngurtësi më të madhe, kështu që në montim nuk nevojitet vendosja e vazhdueshme e dërrasave, mjaftojnë ristela të vendosura dëndur apo dërrasa të vendosura rrallë. Ky profil LINDAB rekomandohet për çati më të larta, me pjerrësi më të lartë se 22 gradë.
    Mbulesat SRP Dn Click  mund të zgjidhen me shtresa dhe ngjyra të shumta; informacion mbi veshjet dhe ngjyrat e produktit në faqen e mëposhtme: SRP DN.

Për këtë produkt nuk ka në dispozicion softuer pë shkarkim