LPA NOVA

Previous Next

Foto 1/2

Përshkrim

Fusha e aplikimit
LPA Nova perdoret per te gjitha çatite me pjerrtesi me te madhe se 14°. Dukja sikur tjegull i jep avantazhe te medha dhe e ben te pershatashme per te gjitha çatite. LPA mund te perdoret direkt mbi mbulesat e azbestit, plake betoni apo me leter katrama.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Dokumentet që i përshtaten

Për këtë produkt nuk ka në dispozicion softuer pë shkarkim