LPY

Përshkrim

Dokumentet që i përshtaten

Për këtë produkt nuk ka në dispozicion softuer pë shkarkim

Tip:         
Dim mm: 
Gjatesia mm:
Lartesia/gjatesia mm: 
Pesha kg/1000 pcs:​
LPY100 
100
95
50/50
70​
Tip:         
Dim mm: 
Gjatesia mm:
Lartesia/gjatesia mm: 
Pesha kg/1000 pcs:
LPY120
120
115
50/50
90​
Tip:         
Dim mm: 
Gjatesia mm:
Lartesia/gjatesia mm: 
Pesha kg/1000 pcs:
LPY145
145
140
50/50
110​
Tip:         
Dim mm: 
Gjatesia mm:
Lartesia/gjatesia mm: 
Pesha kg/1000 pcs:
LPY150
150
145
50/50
114​
Tip:         
Dim mm: 
Gjatesia mm:
Lartesia/gjatesia mm: 
Pesha kg/1000 pcs:
LPY170
170
165
50/50
134 ​
Tip:         
Dim mm: 
Gjatesia mm:
Lartesia/gjatesia mm: 
Pesha kg/1000 pcs:
LPY195
195
190
50/50
149​
Tip:         
Dim mm: 
Gjatesia mm:
Lartesia/gjatesia mm: 
Pesha kg/1000 pcs:
LPY200
200
195
50/50
153​
Tip:         
Dim mm: 
Gjatesia mm:
Lartesia/gjatesia mm: 
Pesha kg/1000 pcs:
LPY220
220
215
50/50
155​