NCP

Përshkrim

Pliers to cut away the very sharp and dangerous needle which is formed when cutting a spirally lockseamed duct.

Dokumentet që i përshtaten

Për këtë produkt nuk ka në dispozicion softuer pë shkarkim