RAI TAPE

Përshkrim

Single sided self-adhesive aluminium tape reinforced with 5×5 mm carbon fibre net, laminated with polyethylene.

Higher mechanical durability as compared to plain tape. Widely used in technical assemblys.

Dokumentet që i përshtaten

Për këtë produkt nuk ka në dispozicion softuer pë shkarkim

Kontakt

Lindab Ventilation A/S

Marine

+45 73 23 23 23

Dokumentet që i përshtaten