RCLTR

Përshkrim

Long, concentric reducer with about 18° angle.

Dokumentet që i përshtaten

1 Softueri