RLU

Përshkrim

Long, tangential, hand made reducer with approx. 35° angle.

Dokumentet që i përshtaten

1 Softueri

Kontakt

Lindab Ventilation A/S

Marine

+45 73 23 23 23

Dokumentet që i përshtaten