HRY-C

Previous Next

Foto 1/3

Përshkrim

Prerja tërthore e brinakes HRY-C të perforuar, të dy flanxhat e përforcuara.

Dokumentet që i përshtaten

Për këtë produkt nuk ka në dispozicion softuer pë shkarkim

All RY studs can be delivered with PD10 attached, ordered as RYP.

Type: RY100         
Thickness mm: 0.70, 1.00, 1.20, 1.50 
Width mm: 100            
Min/max lengths: 1000-10500
Mass kg/m: 1.20, 1.60, 2.00, 2.50
Dead weight kN/m: 0.01, 0.02, 0.02, 0.02
Idef cm4: 11.3, 18.3, 22.5, 28.6    
 
Type: RY120         
Thickness mm: 0.70, 1.00, 1.20, 1.50 
Width mm: 120            
Min/max lengths: 1000-10500
Mass kg/m: 1.20, 1.60, 2.00, 2.50
Dead weight kN/m: 0.01, 0.02, 0.02, 0.03
Idef cm4: 18.0, 28.7, 35.2, 44.6 
 
Type: RY145         
Thickness mm: 0.70, 1.00, 1.20, 1.50 
Width mm: 145            
Min/max lengths: 1000-10500
Mass kg/m: 1.20, 1.60, 2.00, 2.50
Dead weight kN/m: 0.01, 0.02, 0.02, 0.03
Idef cm4: 28.0, 45.4, 55.9, 70.9 
 
Type: RY150         
Thickness mm: 0.70, 1.00, 1.20, 1.50 
Width mm: 150            
Min/max lengths: 1000-10500
Mass kg/m: 1.20, 1.60, 2.00, 2.50
Dead weight kN/m: 0.01, 0.02, 0.02, 0.02
Idef cm4: 31.1, 49.6, 60.8, 77.0
 
Type: RY170         
Thickness mm: 0.70, 1.00, 1.20, 1.50 
Width mm: 170            
Min/max lengths: 1000-10500
Mass kg/m: 1.20, 1.60, 2.00, 2.50
Dead weight kN/m: 0.01, 0.02, 0.02, 0.03
Idef cm4: 42.6, 67.7, 82.7, 104.2 
 
Type: RY195        
Thickness mm: 0.70, 1.00, 1.20, 1.50 
Width mm: 195            
Min/max lengths: 1000-10500
Mass kg/m: 1.20, 1.60, 2.00, 2.50
Dead weight kN/m: 0.02, 0.02, 0.03, 0.04
Idef cm4: 59.0, 93.2, 113.8, 143.7
 
Type: RY200         
Thickness mm: 0.70, 1.00, 1.20, 1.50 
Width mm: 200            
Min/max lengths: 1000-10500
Mass kg/m: 1.20, 1.60, 2.00, 2.50
Dead weight kN/m: 0.02, 0.02, 0.03, 0.04
Idef cm4: 62.7, 98.6, 120.3, 151.8
 
Type: RY220         
Thickness mm: 0.70, 1.00, 1.20, 1.50
Width mm: 220            
Min/max lengths: 1000-10500
Mass kg/m: 1.20, 1.60, 2.00, 2.50
Dead weight kN/m: 0.02, 0.02, 0.03, 0.04
Idef cm4: 78.1, 122.5, 149.4, 188.5