RZ

Përshkrim

Dokumentet që i përshtaten

Për këtë produkt nuk ka në dispozicion softuer pë shkarkim

Tip: RZ45         
Trashesia mm: 0.7
Gjeresia mm: 45
Lartesia mm: 30/30
Min/max gjatesia: 1000-4000
Pesha kg/100 m: 58​
Tip: RZ50          
Trashesia mm: 0.7
Gjeresia mm: 50
Lartesia mm: 30/30
Min/max gjatesia: 1000-4000
Pesha kg/100 m: 60