SIN 26

Previous Next

Foto 1/2

Përshkrim

Profil sinus

Dokumentet që i përshtaten

1 Softueri

  • DIMroof

    DimRoof është softuer për projektim të mbulesave dhe veshjeve të mureve, gjithashtu dhe për brinaket. Janë të përfshira të gjitha profilet e Lindab-it.

    Download DIMroof

Trashesia nominale mm:​
0,50​
Ngarkesa kufitare fty  mm²:​
250​
Pesha kg/m:​
4,8​
Trashesia nominale mm:​
0,60​
Ngarkesa kufitare fty mm²:​
250​
Pesha kg/m: 5.8 Trashesia nominale mm:​
0,70​
Ngarkesa kufitare fty mm²:​
350​
Pesha kg/m:​
​6,8