HSKY

Previous Next

Foto 1/2

Përshkrim

Prerja tërthore e brinakes HSKY të perforuar, të dy flanxhat e përforcuara.

Dokumentet që i përshtaten

Për këtë produkt nuk ka në dispozicion softuer pë shkarkim

Type: SKY100         
Thickness mm: 0.70, 1.00, 1.20, 1.50 
Width mm: 100            
Min/max lengths: 1000-10500
Mass kg/m: 1.20, 1.60, 2.00, 2.50
Dead weight kN/m: 0.01, 0.02, 002, 0.02
Idef cm4: 10.5, 17.2, 21.3, 27.6  ​
Type: SKY120         
Thickness mm: 0.70, 1.00, 1.20, 1.50 
Width mm: 120            
Min/max lengths: 1000-10500
Mass kg/m: 1.20, 1.60, 2.00, 2.50
Dead weight kN/m: 0.01, 0.02, 002, 0.03
Idef cm4: 17.5, 27.9, 34.43, 43.8   ​
Type: SKY145         
Thickness mm: 0.70, 1.00, 1.20, 1.50 
Width mm: 145            
Min/max lengths: 1000-10500
Mass kg/m: 1.20, 1.60, 2.00, 2.50
Dead weight kN/m: 0.01, 0.02, 002, 0.03
Idef cm4: 29.5, 46.6, 57.4, 72.9  ​
Type: SKY150        
Thickness mm: 0.70, 1.00, 1.20, 1.50 
Width mm: 150            
Min/max lengths: 1000-10500
Mass kg/m: 1.20, 1.60, 2.00, 2.50
Dead weight kN/m: 0.01, 0.02, 002, 0.02
Idef cm4: 32.2, 50.8, 62.3, 79.5​
Type: SKY170         
Thickness mm: 0.70, 1.00, 1.20, 1.50 
Width mm: 170            
Min/max lengths: 1000-10500
Mass kg/m: 1.20, 1.60, 2.00, 2.50
Dead weight kN/m: 0.02, 0.02, 0.03, 0.03
Idef cm4: 44.0, 68.9, 84.4, 106.9​
Type: SKY195         
Thickness mm: 0.70, 1.00, 1.20, 1.50 
Width mm: 195            
Min/max lengths: 1000-10500
Mass kg/m: 1.20, 1.60, 2.00, 2.50
Dead weight kN/m: 0.02, 0.02, 0.03, 0.04
Idef cm4: 60.8, 94.7, 115.9, 146.4​
Type: SKY200         
Thickness mm: 0.70, 1.00, 1.20, 1.50 
Width mm: 200            
Min/max lengths: 1000-10500
Mass kg/m: 1.20, 1.60, 2.00, 2.50
Dead weight kN/m: 0.02, 0.02, 003, 0.04
Idef cm4: 64.5, 100.7, 122.9, 155.2