TCSIU

Përshkrim

Short branch with air valve socket and nail flange with pre-punched holes.

Fits air valve KVB etc.

Dokumentet që i përshtaten

1 Softueri