UR TAPE

Përshkrim

Single sided self adhesive tape perfect for connecting insulations in AC and ventilation systems. Perfect for all types of repairs.

Very good adhesive properties.

Dokumentet që i përshtaten

Për këtë produkt nuk ka në dispozicion softuer pë shkarkim

Kontakt

Lindab Ventilation A/S

Marine

+45 73 23 23 23

Dokumentet që i përshtaten