VISK

Previous Next

Foto 1/2

Përshkrim

Mbronë dërrasën vertikale te këndet e çatisë.

Dokumentet që i përshtaten

Për këtë produkt nuk ka në dispozicion softuer pë shkarkim

Dim​ ​ ​
B, mm:​
​ ​ ​
Gjatësia:2 m​ ​ ​
50 µm  HBPE (TC50) 0.6 mm​ ​ ​
25 µm  Polyester 0.5 mm ​ ​ ​