YVX

Previous Next

Foto 1/2

Përshkrim

Dokumentet që i përshtaten

Për këtë produkt nuk ka në dispozicion softuer pë shkarkim

Tip: YVX215          
Trashesia mm: 1.00
Lartesia mm: 35
Gjeresia mm: 215            
Min/max gjatesia: 1000-4000
Pesha kg/100 m: 164
Pesha e ngarkeses kN/m: 0.01
 
Tip: YVX240          
Trashesia mm: 1.20
Lartesia mm: 20
Gjeresia mm: 240            
Min/max gjatesia: 1000-4000
Pesha kg/100 m: 235
Pesha e ngarkeses kN/m: 0.02
 
Tip: YVX290         
Trashesia mm: 1.20
Lartesia mm: 20
Gjeresia mm: 290            
Min/max gjatesia: 1000-4000
Pesha kg/100 m: 280
Pesha e ngarkeses kN/m: 0.02
 
Tip: YVX235          
Trashesia mm: 1.50
Lartesia mm: 15
Gjeresia mm: 235            
Min/max gjatesia: 1000-4000
Pesha kg/100 m: 282
Pesha e ngarkesesk N/m: 0.02
 
Tip: YVX285          
Trashesia mm: 1.50
Lartesia mm: 25
Gjeresia mm: 285            
Min/max gjatesia: 1000-4000
Pesha kg/100 m: 336
Pesha e ngarkeses kN/m: 0.02