Z

Previous Next

Foto 1/2

Përshkrim

Prerja tërthore e brinakes Z, të dy flanxhat e përforcuara.

Dokumentet që i përshtaten

Për këtë produkt nuk ka në dispozicion softuer pë shkarkim

Prerja tërthore e brinakes Z, të dy flanxhat e përforcuara.
Vërejteje: të gjitha vlerat të kalkuluara sipas kodit suesez STBK-N5.
 
Tip: Z100 (HU, SE)
Trashësia mm: 1.00, 1.20, 1.50, 2.00
a: 47.00
b: 41.00
h: 100.00
leff [104 mm4]: 28.7, 37.6, 48.4, 63.7
lbr (104 mm4]: 31.7, 38.2, 48.4, 63.7
Weff [10³ mm³]: 5.28, 7.36, 9.61, 12.72
VRD  kN: 9.5, 15.3, 24.2, 43.8
Reakcioni i lejuar i mbështetjes: (L=55 mm)
Mbështetja në mes: 5.1, 7.2, 10.7, 18.0
Mbështetja ë fund: 2.6, 3.6, 5.4, 9.0
Md [kNm]: 1.85, 2.58, 3.36, 4.45
 
Tip: Z120 (HU, SE)
Trashësia mm: 1.00, 1.20, 1.50, 2.00
a: 47.00
b: 41.00
h: 120.00
leff [104 mm4]: 42.7, 56.3, 74.2, 98.0
lbr [104 mm4]: 48.5, 58.5, 74.2, 98.0
Weff (10³ mm³): 6.41, 9.00, 12.28, 16.28
V RD kN: 7.9, 14.1, 24.2, 43.8
Reakcioni i lejuar i mbështetjes: (L=55 mm)
Mbështetja në mes: 5.1, 7.2, 10.7, 18.0
Mbështetja ë fund: 2.6, 3.6, 5.4, 9.0
Md [kNm]: 2.24, 3.15, 4.30, 5.70
 
Tip: Z150 (HU, SE)
Trashësia mm: 1.00, 1.20, 1.50, 2.00, 2.50
a: 47.00
b: 41.00
h: 150.00
leff [104 mm4]: 69.5, 91.9, 123, 166, 211.9
lbr [104 mm4]: 82.1, 99.1, 126, 166, 211.9
Weff [10³ mm³]: 8.13, 11.39, 15.94, 22.11, 28.08
VRD kN: 6.3, 11.3, 22.4, 43.8, 69.1
Reakcioni i lejuar i mbështetjes: (L=55 mm)
Mbështetja në mes: 5.1, 7.2, 10.7, 18.0, 26.3
Mbështetja ë fund: 2.6, 3.6, 5.4, 9.0, 13.1
Md [kNm]: 2.58, 3.99, 5.58, 7.74, 9.83
 
Tip: Z200 (SE)
Trashësia mm: 1.00, 1.20, 1.50, 2.00
a: 47.00
b: 41.00
h: 200.00
leff [104 mm4]: 130, 173, 232, 325
lbr [104 mm4]: 163, 197, 251, 333
Weff [10³ mm³]: 11.04, 15.45, 21.58, 31.61
V RD kN: 4.7, 8.5, 16.8 and 41.0
Reakcioni i lejuar i mbështetjes: (L=55 mm)
Mbështetja në mes: 5.1, 7.2, 10.7, 18.0
Mbështetja ë fund: 2.6, 3.6, 5.4, 9.0
Md [kNm]: 3.86, 5.41, 7.55, 11.06
 
Tip: Z200 (HU)
Trashësia mm: 1.00, 1.20, 1.50, 2.00, 2.50
a: 74.00
b: 66.00
h: 200.00
leff [104 mm4]: 152, 205, 288, 430, 556
lbr [104 mm4]: 217, 264, 331, 444, 556
Weff [10³ mm³]: 12.02, 17.14, 25.65, 41.34, 55.10
V RD kN: 4.7, 8.5, 16.8, 41.0, 69.1
Reakcioni i lejuar i mbështetjes: (L=55 mm)
Mbështetja në mes: 4.9, 6.9, 10.4, 17.5, 26.3
Mbështetja ë fund: 2.4, 3.4, 5.2, 8.7, 13.1
Md [kNm]: 4.21, 6.00, 8.98, 14.47, 19.29