HZS

Previous Next

Foto 1/2

Përshkrim

Prerja tërthore e brinakes HZS të perforuar, të dy flanxhat e përforcuara.

Dokumentet që i përshtaten

Për këtë produkt nuk ka në dispozicion softuer pë shkarkim

Prerja tërthore e brinakes Z të perforuar, të dy flanxhat e përforcuara.

Vërejtje: Madhësitë konstruktive të profilave të perforuar janë në "Lindab System Solutions".

Tip: Z100 (SE)
Trashësia mm: 1.00, 1.20, 1.50, 2.00
a: 47.00
b: 41.00
h: 100.00

Tip: Z120 (SE)
Trashësia mm: 1.00, 1.20, 1.50, 2.00
a: 47.00
b: 41.00
h: 120.00

Tip: Z150 (SE)
Trashësia mm: 1.00, 1.20, 1.50, 2.00, 2.50
a: 47.00
b: 41.00
h: 150.00

Tip: Z200 (SE)
Trashësia mm: 1.00, 1.20, 1.50, 2.00
a: 47.00
b: 41.00
h: 200.00