DIMroof

DimRoof është softuer për projektim të mbulesave dhe veshjeve të mureve, gjithashtu dhe për brinaket. Janë të përfshira të gjitha profilet e Lindab-it.

​Softueri bën llogaritjet, si për vlerat kufitare të lejueshme ashtu edhe për ato të shfrytëzimit. Softueri mund të përdoret gjithashtu për të optimizuar distancat aksiale dhe trashësinë, për të marrë zgjidhjen më të mirë për dizajnin tuaj. Softueri ka një modul të veçantë për analizën e xhepave të dëborës.

Download DIMroof