DIMstud

DimStud është sofuer i projektimit për gamën tonë të trarëve, shtyllave, dhe binarëve që mund të përdoret për mure, dysheme dhe çati.

 Ai përfshin llogaritjet për shtyllat e shpuara dhe radhën e binarëve. Softueri paraqet rezultatet për vlerat kufitare të lejueshme dhe për ato të shfrytëzimit.

Download DIMstud