SBS Konfiguratori

SBS Konfiguratori është softuer i bazuar në web i cili mund të përdoret për vizualizim të objekteve te vogla Lindab Small Building System.

​Gjeometria e objektit mund të ndryshojë duke përdorur parametra të ndryshëm sikur se gjatësia, gjerësia, lartësia e murit, pjerrtësia e çatisë etj. Ju mund të ndryshoni ngjyrën e kornizave, çatisë apo mureve.  Mund të zgjedhni lloje të ndryshme të  mbulesave të çatisë, dhe veshjet e mureve mund të vendosen horizontalisht apo vertikalisht. Dimensioni i shtyllave të mureve, si dhe distanca mes tyre mund të ndryshohen dhe kështu me radhë. Rezultati i vizualizimit mund të ruhet si foto apo dwg fajl. 

Run SBS Configurator