Komponentet e ndërtimit

Lindab komponentet e ndërtimit ka zhvilluar për disa vjet softuer për të mbështetur dhe lehtësuar projektimin dhe vizatimin e konstruksioneve të lehta nga çeliku. Paketa e softerit në dispozicion në këtë faqe është një nga më të plotat në treg dhe ju jep avantazhe të mëdha. Kjo është një mundësi që ne ofrojmë për klientët tanë falas!
 
Një listë e plotë e softuerëve në dispozicion janë të shënuara më poshtë.
Për një kopje softueri, ju lutem kontaktoni zyrën tuaj lokale të Lindab-it.