Allplan light

​Një klik i dyfishtë në Cyprion starton një program grafik i cili në çast tregon në 3D dukjen e objektit në kontura. Ndërtuesi, ndërkohë, mundet shpejtë dhe me lehtësi ti tregojë blerësit një dukje të jashtme dhe të brendshme reale dhe interaktive të projektit, ti shohë të gjitha detajet dhe ngjyrat, të bartë objektin virtual në foton e tërësishme të vendndërtimit.