Efiçienca e energjisë

Cyprion propozon izolimin termik  përmes veglës  e cila kalkulon kthimin  e investimt në termoizolim me trashësi më të madhe se sa ai fillestar. 
Cyprion,  është i pajisur me modul për humbjet e energjisë, vlerëson efiçiencën e energjisë së objektit Lindab dhe automatikisht krahason rezultatet me standartin DIN.