e-techman

Lindab , për ndërtuesit ofron një vegël të shpejtë dhe që përdoret lehtë, për çasje në secilën  zgjidhje teknike të  Lindab Building’s dhe të vizualizojë menjëherë të gjitha detajet konstruktive të objektit.