Paketi i softuerit Cyprion

Lindab dhe ndërtuesit përdorin programin e regjistruar për logaritjen e çmimeve dhe projektim që nga projekti ideor deri te furnizimi, me emrin "Cyprion".

Lindab Buildings dhe ndërtuesit përdorin programin e regjistruar për logaritjen e çmimeve dhe projektim që nga projekti ideor deri te furnizimi, me emrin "Cyprion". Programi specifik për kalkulim i Lindab Building’s jo vetëm që bën kalkulimin e kostos dhe peshës së objektit, por dhe kërkesat për transport, orët e punës për montim, kohën e kranit, reksionet në bazament dhe pamjet në 2D dhe gjithashtu 3D.