Apkārtējā vide

Viena no Lindab Life nostādnēm ir radīt ekoloģiski efektīvus risinājumus ar minimālu ietekmi uz apkārtējo vidi.

Uz mūsu pleciem gulstās atbildība pret apkārtējo vidi un mūsu izraisītās darbības sekām, kuras mēs aiz sevīm atstāsim nākamajām paaudzēm. Šī nostādne nav tiekšanās pēc prestiža, tā ir tiekšanās uz veselīgāku vidi. Mūsu interesēs ir ražot produkciju tā, lai rāžošanas process būtu ekoloģiski tīrs, nekaitīgs apkārtējai videi. Vienlīdz nozīmīgi ir mūsu piedāvātie produktu risinājumi, kuri nes būtisku ieguldījumu energoefektīvu un videi draudzīgu būvju realizēšanā.

Gandrīz visas Lindab produkcijas ražotnes funkcionē saskaņā ar ekoloģiskās kvalitātes kontroles standartiem un ir sertificētas ar ISO standartu 14001 - Vides vadības sistēma.