Sociālā atbildība ir neatņemama Lindab nākotnes redzējuma sastāvdaļa kā Eiropas līderim ventilācijas un būvniecības risinājumu nozarē.

Lindab Life nozīmē kompānijas attieksmi pret apkārtējās vides un sociālās atbildības jautājumiem. Tā sastāv no četrām daļām - Apkārtējā vide, Personāls, Sabiedrība un Sadarbība. Uzskaitītās jomas apkopo Lindab vēlmi būt labam un uzticīgam biznesa partnerim, piedāvājot tirgū pieprasītos  risinājumus, kā arī nodrošinot produktu labāko kvalitāti un atbilstību klienta prasībām.

Vienā vārdā Lindab Life ir nostādne par to, ka mēs uzņemamies atbildību par jebkurām mūsu darbības izraisītajām sekām uz sabiedrību un apkārtējo vidi.