Sabiedrība

Mums ir ļoti svarīgi uzturēt labas attiecības un ciešu komunikāciju ar sabiedrību. Tiekot pārstāvētiem 31 valstī ar 125 filiālēm, mēs esam veicinājuši savstarpējo komunikāciju ar pārstāvēto valstu nozaru speciālistiem un sadarbību ar vietējām nozaru pārstāvniecībām.