aprīlī 06, 2011

Gada Pārskats 2010

Ir iznācis Lindab 2010. gada pārskats

Šodien Lindab ir nopublicējis 2010. gada pārskatu, kurš ir pieejams arī uzņēmuma mājaslapā www.lindabgroup.com.
 
Ievadā Lindab prezidents un galvenais izpilddirektors David Brodetsky saka, ka "2010. gads neapšaubāmi bija solis pareizajā virzienā. Mēs esam paveikuši virkni ražīgu darbu, kas ir nostiprinājuši mūsu pozīcijas un kas mums turpmāk ļaus realizēt ilgtermiņa attīstības plānu".
 
"Mēs būsim ieguvēji, ja pieturēsimies pie mūsu iepriekš uzstādītās koncepcijas nepamest nevienu noieta tirgu. Jo tuvojas brīdis, kad pieprasījums atjaunosies, un tad mums jābūt spējīgiem izmantot savas priekšrocības un palielināt savas tirgus daļas. Mēs esam konsolidējuši savu ražošanas apjomu un tāpēc esam saglabājuši augstus ražības rādītājus. To ir veicinājis arī faktors, ka esam palielinājuši savu darbību tādos Eiropas vadošajos tirgos kā Krievija".
 
Lindab prezidents un galvenais izpilddirektors David Brodetsky savus vārdus noslēdz ar perspektīvu skatu nākamajam 2011. gadam: "Mēs gaidām, ka 2011. gadā pieaugs kompānijas apgrozījums. Mēs turpināsim likt akcentu uz izmaksu kontroli, taču visbūtiskākais mērķis ir palielināt pārdošanas apjomu un jaunu iniciatīvu ieviešana saskaņā ar mūsu jauno stratēģiju".