Darbs Lindab

Mūsu mantojums un nākotne
Lindab var lepoties, ka tam ir radošu un mērķtiecīgu darbinieku kopums, kas spēj radīt un attīstīt ilgtspējīgus risinājumus saviem klientiem. Cilvēki ar īstajām zināšanām ir Lindab pamatvērtība, kas ir sekmējusi kompānijas uzplaukumu un vispārējo izaugsmi.
 
Lindab garā
Lindab Spirit ir Lindab iekšējās attīstības kurss, kas ietver sevī trīs būtiskākās komponentes - biznesa ideju, nākotnes vīziju un LindabLife principus. Tieši šī recepte padara mūs par veiksmīgiem sadarbības partneriem kā ārējās, tā arī iekšējās attiecībās.
 
Lindab Spirit un kompānijas ilgstošo panākumu atslēga ir laba, draudzīga un droša darba vide.
 
Rūpes par personālu
Darbinieki ir mūsu uzmanības centrā.
Lindab ar katru gadu kļūst arvien pievilcīgāka darba vieta, kur realizēt savas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas.
 
Būtisks koncepcijas "Rūpes par personālu" uzstādījums ir jau tuvākajā laikā samazināt līdz nullei savainojumu skaitu darba vietā.
 
Mūsu vidē nepastāv dzimuma, rases, reliģiskās pārliecības, vecuma, invaliditātes, nacionalitātes, politisko uzskatu, sociālās un etniskās diskriminācijas. Lindab respektē savu personālu un ievēro visas personāla tiesības, tai skaitā dalību arodbiedrībās vai citās organizācijās.
 
Informācijai par vakancēm, kontaktiem, studentu prakses vietām, lūdzam apmeklēt apakšsadaļu Vakances.