MGL

Apraksts

MGL ir jumta pāreja, kas ražota no speciālas elastīgas sintētiskās gumijas un aprīkota ar lenti, kuras abās pusēs ir adhezīvs.

MGL ir paredzēts posmu atdalīšanai vietās, kur caurules vai gaisa vadi šķērso ēkas konstrukciju. Materiāls ir hermētisks, mitrumu necaurlaidīgs.