Personāls

Lindab galvenā vērtība ir tās radošā darba komanda, kas nu jau mērāma ar vairāk kā 4 000 nodarbinātajiem. To vidū ir inženieri, projektētāji, IT speciālisti, pārdevēji, konsultanti, tehniskie darbinieki u.c.

Mūsu personāla kompetence, atbildība un darba gars jau no pašiem pirmsākumiem ir virzījuši Lindab Eiropas būvniecības un ventilācijas līderu galvgalī. Tieši tāpēc mēs turpinām investēt mūsu darbinieku izaugsmē, labklājībā un nodrošināt tiem veselīgu un drošu darba vidi.