augustā 22, 2012

Lindab Pascal - moderns un ilgtspējīgs VAV risinājums

Lindab ievieš tirgū jaunākās paaudzes VAV (mainīga gaisa apjoma) sistēmu ar mērķi vienkāršot un optimizēt dažādas ēkas būvniecības fāzes - no projektēšanas līdz ekspluatācijai. Šis risinājums atvieglos sistēmas uzstādīšanu un būtiski samazinās ēkas energopatēriņu. Lindab Pascal ir vienkāršākais risinājums ar visu nepieciešamo Jūsu VAV sistēmas optimizēšanai.

​Lindab Pascal samazina ēkas energopatēriņu. Tā samazinājums ir īpaši aktuāls modernajā pasaulē vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt, būvju ekspluatācijas enerģijas patēriņš Eiropā sastāda ap 40% no kopējā CO2 izmešu apjoma, otrkārt, pētījumi norāda, ka ofisa telpu noslodze sastāda vien 70% no darba laika. Šie faktori veicina nepieciešamību pēc elastīga, ekonomiska un kvalitatīva iekštelpu klimata risinājuma. Lindab Pascal sistēma ietver sevī patēriņa kontroles funkciju, kas ar kustību sensora palīdzību nosaka, vai telpā kāds uzturas. Ja sensors nefiksē kustības, tad sistēma pārslēdzas uz zemāko caurplūdes režīmu, optimizējot ēkas energopatēriņu.
 
Šis risinājums ir balstīts uz gaisa caurplūdes apjoma regulēšanu, kā rezultātā sistēmā mainās arī spiediens. Ar mainīga spiediena sistēmu ir vienkārši iestatīt nepieciešamo gaisa caurplūdi visos sistēmas posmos pie jebkuriem sistēmas darba apstākļiem. Lindab Pascal risinājuma kodols ir MBBV izplešanās kamera. MBBV regulē gaisa caurplūdi katrā pieplūdes difuzorā. Unikāla koniskā vārsta tehnoloģija MBBV kamerā ļauj sistēmu iestatīt ar spiediena kritumu līdz pat 200 Pa, saglabājot zemu trokšņu līmeni. Integrētais pievads ar precīzu caurplūdes vērtības nolasīšanu izslēdz nepieciešamību pēc regulēšanas iekārtas posmā starp ventilatoru un MBBV kameru.
 
Visas Lindab Pascal komponentes tiek piegādātas ar standarta iestatījumiem, kas veikti pie tās izgatavošanas. Vēl viena sistēmas priekšrocība ir tā, ka regulēšana un apkope ir veicama vienkārši arī pēc sistēmas uzstādīšanas.
 
Lindab Pascal vienkāršo būvniecību...