novembrī 07, 2013

Pieplūdes gaisa difuzoru optimālā darba intervāla noteikšana VAV sistēmās

Šī gada septembra/oktobra numurā žurnālā „Latvijas būvniecība” tika publicēts raksts, kurā izklāstīts pētījums „Pieplūdes gaisa difuzoru optimālā darba intervāla noteikšana VAV sistēmās”. Tā mērķis bija iegūt datus un veikt likumsakarību apkopojumu par pieplūdes gaisa difuzoru darbību pie dažādām gaisa caurplūdes vērtībām jauktās ventilācijas sistēmās.

Pētījums tika veikts sertificētā aerodinamikas laboratorijā, balstoties uz ASHRAE 55:2004 standartu un CR 1752  tehnisko ziņojumu.
Pētījumā iegūstamā informācija ir ļoti būtiska modernajās ventilācijas sistēmās, kuras operē mainīgas gaisa caurplūdes jeb VAV režīmā uzlabota iekštelpu klimata un enerģijas taupības nolūkos.
 
Darba rezultātā veikta analīze par pieplūdes gaisa un telpas gaisa temperatūras starpības ietekmi, par difuzoru konstruktīvā izpildījuma  ietekmi un gaisa caurplūdes ietekmi uz gaisa sadalījumu un kustības ātrumu telpā. Dati ir apkopoti uzskatāmās tabulās un tiem pievienotas atbilstošas gaisa sadalījuma diagrammas, kuras skaitliski un vizuāli demonstrē minētās sakarības.
 
Datu analīzes rezultātā katram difuzoram tika noteikts tas gaisa caurplūdes intervāls, kura robežās telpas iemītnieki netiek pakļauti diskomforta sajūtai no difuzoru darbības aerodinamiskā un akustiskā aspekta.
 
Pētījums izstrādāts ar mērķi apgādāt AVK sistēmu projektētājus ar precīzām pieplūdes gaisa difuzoru tehniskajām specifikācijām, lai tie realizētu ilgtspējīgus iekštelpu komforta risinājumus un lai rezultātā projektu telpu iemītnieki justos komfortabli.

​​