Par difuzoriem teātriem un hallēm

Ventilācijai auditorijās, teātros u.c. telpās, kur cilvēki atrodas viens otram cieši blakus, liela priekšrocība ir lietot lēnas gaisa plūsmas izstumjošo principu. Šim mērķim iekārtas tiek integrētas kāpnēs vai grīdas vertikālajā plaknē zem sēdekļiem. Lindab piedāvātie produkti teātriem ir speciāli izstrādāti, lai veidotos zināma gaisa noslāņošanās un pakāpeniski tiktu novirzītas siltumslodzes, kas nāk no cilvēkiem un iekārtām. Ir svarīgi piezīmēt, ka cilvēka komforta sajūta netiek apdraudēta, jo pieplūdes gaisa ātrums ir ļoti neliels.

Vairāk par difuzoriem teātriem un hallēm