YGC

Apraksts

Vārsts ārgaisa ieņemšanai un nosūces gaisa izmešanai.

2 Programmatūras