BFU 15°

Apraksts

Segmentēts un ar vertikālajām šuvēm savienots līkums. Liekuma rādiuss 15o.

1 Programmatūra