BFU 30°

Apraksts

Segmentēts un ar vertikālajām šuvēm savienots līkums. Liekuma rādiuss 30o.

1 Programmatūra