BFU 45°

Apraksts

Segmentēts un ar vertikālajām šuvēm savienots līkums. Liekuma rādiuss 45o.

1 Programmatūra